Inne szkolenia zawodowe

Zapraszamy na kursy z zakresu

KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ, KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ PRZYŚPIESZONEJ,

KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ UZUPEŁNIAJĄCEJ

(PRZEWÓZ RZECZY I OSÓB)

SZKOLENIA OKRESOWE

rozpoczęcie - patrz zakładka TERMINARZ

 

Rusza kurs z zakresu SZKOLENIA OKRESOWEGO - patrz zakładka TERMINARZ.

(jest możliwość ustalenia indywidualnych terminów)

ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ NA SZKOLENIA:

NA WÓZKI WIDŁOWE I KURSY ADR

 

Certyfikat Kompetencji Zawodowych


Warsztaty czas pracy kierowcy w oparciu o ćwiczenia na tachografie cyfrowym i analogowym.
Praktyczne zastosowanie na podstawie problemów występujących na trasach.

Termin 6-11-2013 godz 8,00

termin 9.11.2013 godz 9,00

 

W Warszawie wykonujemy te szkolenia jako pierwsi oprócz WORD - Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Prowadzenie szkoleń ADR oraz Przewóz Osób i Rzeczy prowadzimy od sierpnia 2006r. wraz z Akademią Transportu i Przedsiębiorczości. Oferujemy jako jedni z nielicznych wyspecjalizowana kadrę wykładowców, praktyków z dużym doświadczeniem w prowadzeniu takich kursów. Posiadamy zezwolenie niezbędne do ich organizowania. WOJEWODA WARSZAWSKI nadał nam wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących Ośrodek Szkolenia pod numerem 21.

Uwaga, w związku ze zmianą Ustawy o Transporcie Drogowym, niedługo szkolenia - kwalifikacja wstępna i kwalifikacja uzupełniająca będą o połowę krótsze jeśli chcesz uczestniczyć w szkoleniu zaczekaj i zrób to pod koniec roku - będzie taniej!

Na jazdy praktyczne udostępniamy MAN TGL 12.240 rok 2007 a na kursach przewozu osób, autobus Mercedes 303 ) lub Solaris! Zainteresowanych zapraszamy! Tel. 22 667-99-99

 

Szczegółowa oferta:


Przewóz osób i rzeczy (KWALIFIKACJ WSTĘPNA i Szkolenia Okresowe):


Centrum Szkolenia Kierowców ALFA jako pierwsza w Warszawie poza WORD zorganizowała szkolenia z tego zaktesu wraz z AKADEMIA PRZEWOŹNIKA oraz z Polską Izbą Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji .Kogo obejmuje szkolenie:

Przewóz osób i rzeczy


Centrum Szkolenia Kierowców ALFA i AKADEMIA PRZEWOŹNIKA wraz z Polską Izbą Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji zraszają na kurs podstawowy lub dodatkowy w zakresie przewozu osób i rzeczy (dawne świadectwo kwalifikacji). Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo czytając poniższy tekst lub kontaktując się z pracownikami CSK ALFA.
SZKOLENIE PODSTAWOWE dla kierowców pojazdów samochodowych przeznaczonych konstrukcyjnie do przewozu powyżej 5 osób łącznie z kierowcą.
Kierowca ubiegający się o zatrudnienie po raz pierwszy na stanowisku kierowcy wykonującego transport drogowy w zakresie przewozu osób, lub dla kierowców pojazdów samochodowych konstrukcyjnie przystosowanych do przewozu rzeczy.
Kierowca ubiegający się o zatrudnienie po raz pierwszy na stanowisku kierowcy wykonującego transport drogowy w zakresie przewozu rzeczy.

Szkolenie pełne - kursy prowadzone są dla osób które nie posiadają świadectwa kwalifikacji lub wydane świadectwo kwalifikacji w terminie od 01.01.2002 do 31.12.2003 r. wyłącznie na podstawie orzeczeń badań lekarskich i psychologicznych i nigdy nie ukończył szkolenia w zakresie przewozu osób.

SZKOLENIE DODATKOWE przeprowadza się dla osób posiadających zaświadczenie o ukończeniu kursu dokształcającego kierowców przewożących osoby lub rzeczy. Na taki kurs mogą się zgłosić również osoby posiadające świadectwo kwalifikacji wydane przed dniem 01.01.2002 w zakresie kat. B, B+E lub D, D1, D+E, D1+E oraz prawo jazdy w tym zakresie.
Kierowca musi mieć wydane świadectwo kwalifikacji przed dniem 01.01.2002 roku lub zaświadczenie o ukończeniu kursu dokształcającego w zakresie przewozu osób lub rzeczy.
Program zajęć praktycznych dla uczestników kursu.


1. Założenia programu

Program obejmuje zajęcia praktyczne przewidziane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r w sprawie kursów dokształcających kierowców wykonujących transport drogowy (Dz.U. 122 poz. 1269).

Przewidziane programem zajęcia podzielone są na rodzaje:

- teoretyczny w czasie 3 dni - ogólne i warsztaty specjalistyczne w w czasie kolejnych 2 dni - w zakresie transportu drogowego osób i rzeczy.Zajęcia praktyczne będą realizowane na terenie:

- Placu Manewrowego lub firmy CSK ALFA

Zajęcia praktyczne będą prowadzone przez doświadczone osoby zatrudnione przez AKADEMIĘ PRZEWOŹNIKA, C.S.K. ALFA lub Polską Izbę Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji2. Organizacja zajęć

Zajęcia praktyczne są organizowane w grupach tematycznych:

- transport rzeczy:
(wraz z obsługą pojazdów kategorii „C” i pojazdów członowych - zespołów pojazdów, a także obsługa urządzeń załadowczych i obsługa autobusu)
Zajęcia prowadzone będą w niezbyt licznych grupach co zapewni lepszy i wydajniejszy system przysfajania nabywanych umiejętności związanych z tematyką szkolenia.


Szkolenie kierowców zawodowych
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie kursów dokształcających kierowców wykonujących transport drogowy.

Szkolenie podstawowe

A. Cel szkolenia

B. Część ogólna

Racjonalne prowadzenie pojazdu; Budowa pojazdu; Podwozia pojazdów; Nadwozia pojazdów; Układ napędowy; Układ zawieszenia; Układ kierowniczy; Układ hamulcowy; Układ elektryczny, Parametry ruchu pojazdu, Właściwości trakcyjne silnika (moc silnika, moment obrotowy, jednostkowe zużycie paliwa, bilans energii); Właściwości trakcyjne pojazdu

Technika i taktyka jazdy
Ruszanie z miejsca; Jazda (dobór prędkości, tempomaty, ograniczniki prędkości, jazda na łuku poziomym i pionowym, inne rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa jazdy

Hamowanie
Hamowanie w normalnych warunkach; Droga zatrzymania, Hamowanie układem podstawowym; Układy wspomagające hamowanie; Inne układy hamowania; Hamowanie na śliskich nawierzchniach (skutki blokady kół, hamowanie pulsacyjne, działanie ABS); Hamowanie awaryjne (BAS);

Zapobieganie wypadkom
Czynniki powodujące wypadki:

Kierowca (postrzeganie niebezpieczeństwa, widoczność przeszkód, prędkość
bezpieczna, zdrowie, sen, sprawność psychofizyczna, wpływ alkoholu i leków psychotropowych, zmęczenie, stres i lęk, depresja i frustracja)
Pojazd (stan techniczny, ergonomia miejsca kierowcy), Parkowanie; Zużycie paliwa (ECO-Driving, biopaliwa, olej opałowy i problemy z tym związane)
Droga Jazda w warunkach utrudnionych (jazda w nocy, jazda w deszczu, jazda we mgle, jazda po śniegu i lodzie, jazda w tunelu)
Inni uczestnicy w ruchu (ograniczone zaufanie, wzmożona ostrożność, pojazdy wolnobieżne, pojazdy jednośladowe, piesi i dzieci)

Zawodowe manewrowanie pojazdem: Identyfikacja przeszkód
Siły działające na pojazd; Widoczność z kabiny kierowcy (martwe pola, wykorzystanie luster); Wykonywanie manewrów (włączanie do ruchu, wymijanie, wyprzedzanie, omijanie,
podjazd pod za- i wyładunek, cofanie dużym pojazdem)

C. Zarys prawa transportowego

Prawo transportowe:
Dokumenty pojazdu i kierowcy; Wymogi wobec kierowców;
Odpowiedzialność kierowcy;

Prawo drogowe: Znaki drogowe dotyczące ciężkich pojazdów;
Ograniczenia w ruchu; Parkowanie; Bezpieczne odległości

między pojazdami; Uprawnienia policji i innych organów kontroli;


Czas pracy kierowcy

Struktura przepisów (ustawa o czasie pracy, Konwencja AETR, Rozporządzenie 3820,kodeks pracy) Rodzaje kierowców Przepisy szczegółowe (definicje, czas jazdy i przerw w jeździe, czas odpoczynku) Przykłady.
Czas pracy kierowców wg kodeksu pracy, czas dyżuru i dyspozycyjności, praca w godzinach nadliczbowych i nocnych Systemy czasu pracy

Tachografy

Tachograf analogowy (wymagania wobec tachografu i wykresówek, instalacja i kontrola, użytkowanie tachografu i wykresówek, kontrola drogowa, przykłady zapisu wykresówek i odczytu wykresówek)
Tachograf cyfrowy (budowa tachografu, funkcje tachografu, tryby pracy, karty tachograficzne, język tachografu, wymagane wydruki i zasady ich czytania)

Obowiązki pracodawcy i kierowcy: Kontrole na drodze ITD., Policja) Sankcje za wykroczenia

D. Świadczenie usług

Wypadki przy pracy; Rodzaje i konsekwencje wypadków
BHP w transporcie; Szkolenia w zakresie BHP
Zachowanie się w czasie wypadku (zasady postępowania, dokumentacja powypadkowa,postępowanie w przypadku pożaru)

E. Wypadki drogowe (zachowanie w sytuacjach krytycznych, raport z wypadku, statystyka wypadkowa)

F. Nielegalna imigracja (odpowiedzialność kierowcy, przeciwdziałanie)

G. Środowisko ekonomiczne (rodzaje transportu drogowego, transport drogowy a otoczenie, organizacja firm transportowych, specjalizacja w transporcie)

H. Wizerunek przedsiębiorstwa (pojęcie image, kierowca jako przedstawiciek firmy, organizacja pracy)

Szkolenie uzupełniające w zakresie przewozów rzeczy

A. Zasady ładowania pojazdu

Ograniczenia ładowania (obciążenia dróg, ograniczenia pojazdu, siły działające na ładunek); Kategorie ładunków;Typy opakowań;Załadunek pojazdu (środek ciężkości, plan ładowania); Techniki ładowania (rampa, rękaw, wózek widłowy, tylna burta, inne); Zamocowanie ładunku (siły utrzymujące ładunek, rodzaje zabezpieczeń, środki
zabezpieczające); Ochrona ładunku (opończa, furgon, zamknięcie celne),

B. Przepisy transportowe

Dopuszczenie do rynku (licencje, zezwolenia zagraniczne, zaświadczenia na przewozy własne, kabotaż); Dokumentacja transportowa (dokumenty uprawniającego do prowadzenia działalności transportowej, dokumenty przewozowe i ładunkowe)

C. Świadczenie usług

Zasady uczciwej konkurencji; Rodzaje transportu drogowego
Rodzaje przewozów (ADR, przewozy odpadów, ATP, przewozy zwierząt, przewozy nienormatywne, przewozy kombinowane)
Specjalizacje w zakresie transportu; Współpraca ze spedytorami; Przekraczanie granic (clenie, dokumenty celne - TIR, ATA, SAD i inne).

Szkolenie uzupełniające w zakresie przewozów osób

A. Przewozy osób

Obowiązki kierowcy; Kontrola przed odjazdem; Załadunek i wyładunek; Zachowanie kierowcy w drodze; Zachowanie wobec pasażerów; Taktowne uczestnictwo w ruchu (przyspieszanie, łagodne hamowanie) Korzystanie z infrastruktury drogowej (parkingi, restauracje, WC)

B. Komunikacja pasażerska (rozkład jazdy, cenniki, biletowanie pasażerów)

C. Szczególne grupy pasażerów (inwalidzi, dzieci)

D. Rodzaje autobusów i warunki techniczne dopuszczenia do ruchu

E. Przepisy transportowe

[Rodzaje przewozów osób (regularne, regularne specjalne, okazjonalne, wahadłowe) Dopuszczenie do rynku (licencje, zezwolenia, zaświadczenia na przewozy własne) Dokumenty przewozowe (wypisy z licencji i zezwoleń, rozkład jazdy, formularz jazdy)

F. Świadczenie usług

Przewozy osób a otoczenie; Rodzaje firm transportowych; Inne rodzaje działalności; Przekraczanie granic

Certyfikat Kompetencji Zawodowych