Kwalifikacja wstępna oraz Kwalifikacja wstępna przyspieszona

Szanowni Państwo serdecznie zapraszamy na kurs Kwalifikacja wstępna w ALFA CSK:

Mamy najwyższą zdawalność w Warszawie - dołącz do naszego grona wyszkolonych kursantów: ŚREDNIO zdawalność za 2011 r to 100% za rok 2010 to ok 93% (9 z 10 osób zdaje za pierwszym razem) - SPRAWDŹ Nas! Zapisz się na szkolenie już teraz ...

Egzaminy w 2012r.:

styczeń 2012r. - Podchodziło 14 osób - 14 zdało (100% zdawalności za 1 razem)

marzec 2012 r. - (Do egzaminu zakwalifikowanych 11 osób) - zdało 10osób za 1 razem

maj 2012r. - do egzaminu podeszło 11 osób zdało 11 osób (zdawalność 100% - za 1 razem)


sierpień 2012r. - do egzaminu podeszło 20 osób zdało 20 osób (zdawalność 100% - za 1 razem)

sierpień 2012r. - do egzaminu podeszło 16 osób zdało 15 osób (zdawalność 94% - za 1 razem)

wrzesień 2012r. - do egzaminu podeszło 18 osób zdało 18 osób (zdawalność 100% - za 1 razem)

 

Egzaminy w 2011r.:

20 styczeń 2011r. - Podchodziło 13 osób - 13 zdało (100% zdawalności za 1 razem); 8 czerwca 2011r. - (11 osób) zdawalność - zdało 100% osób które podeszły do egzaminu na kwalifikacj; 15 czerwca 2011r. - zdało 100% osób które podeszły do egzaminu na kwalifikację; 6 sierpień 2011 i 31 październik 2011r. - zdały wszystkie podchodzące osoby do egzaminu - zdawalność 100% za 1 razem

Egzaminy w 2010r.:

styczeń 2010r. - 100% osób podchodzących do egzaminu zdało za 1 razem, marzec 2010r. 96% za pierwszym razem; Maj 2010r. - 78% / raz; 9 sierpień 2010r.- 100% / za 1 razem; 26 sierpień 2010r. - 92 % za pierwszym razem; 29 rezwśnia - 95 % za pierwszym razem; 29 września 95 % za 1 razem; 20 października - 88 % za pierwszym razem;

Szkolenia kierowców zawodowych warszawa pruszków piaseczno

Najskuteczniejsze i najlepsze kursy dla kierowców zawodowych - posiadamy duże doświadczenie w szkoleniu. Chcesz się nauczyć i zdać egzamin? Dobrze trafiłeś (trafiłaś :) ) zapraszamy na szkolenia.

Kwalifikacja wstępna C

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej dla prawa jazdy kategorii C:

Kierowcy, którzy prawo jazdy kategorii C uzyskali po dniu 10 września 2009r. i nie mają ukończonych 21 lat muszą wziąć udział w szkoleniu w ramach kwalifikacji wstępnej. Obejmuje ono 280 godzin zajęć, kończy się egzaminem państwowym.

Celem szkolenia jest przekazanie wiadomości, umiejętności a także nauczenie zachowań umożliwiających bezpieczne kierowanie pojazdem kategorii C oraz przygotowanie do zdania egzaminu państwowego, uprawniającego do uzyskania Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej.

Kurs kwalifikacyjny składa się z:
1) w części podstawowej 195 godzin zajęć teoretycznych;
2) w części specjalistycznej:
a) 65 godzin zajęć teoretycznych,
b) 16 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym,
c) 4 godziny zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych.

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej dla prawa jazdy kategorii C obejmuje:
Część teoretyczną: 260 godzin wykładów

Część praktyczną: 20 godzin, w tym 4 godziny na specjalnym symulatorze do jazdy w warunkach specjalnych.


W cenie kursu zawiera się:
Część teoretyczna szkolenia (260 godzin)
Część praktyczna szkolenia (20 godzin) w tym 4 godziny na specjalnym symulatorze do jazdy w warunkach specjalnych
Bogaty pakiet materiałów szkoleniowych, które kursant otrzymuje na własność.
Nauka na pojazdach spełniających wszystkie warunki zgodnie z ustawą posiadających odłaczne stystemy ESP, ABS i ASR.
Doskonała kadra dydaktyczna. Gwarantujemy najlepszych, cierpliwych i doświadczonych wykładowców i instruktorów.

Kwalifikacja wstępna przyśpieszona C

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla prawa jazdy kategorii C:

Kierowcy, którzy prawo jazdy kategorii C uzyskali po dniu 10 września 2009r. muszą ukończyć szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej. Kwalifikację wstępną przyspieszoną mogą odbyć kierowcy, którzy ukończyli 21 lat. Obejmuje ono 140 godzin zajęć i kończy się egzaminem państwowym .

Celem szkolenia jest przekazanie wiadomości, umiejętności a także nauczenie zachowań umożliwiających bezpieczne kierowanie pojazdem kategorii C oraz przygotowanie do zdania egzaminu państwowego, uprawniającego do uzyskania Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej.

Kurs kwalifikacyjny składa się z:
1) w części podstawowej 97 godzin zajęć teoretycznych;
2) w części specjalistycznej:
a) 33 godzin zajęć teoretycznych,
b) 8 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym,
c) 2 godziny zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych.


Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla prawa jazdy kategorii C obejmuje:
Część teoretyczną: 130 godzin wykładów

Część praktyczną: 10 godzin jazd, w tym 2 godziny na specjalnym symulatorze do jazdy w warunkach specjalnych. Gwarantujemy doświadczonych i wyrozumiałych instruktorów z przygotowaniem pedagogicznym.

W cenie kursu zawiera się:
Część teoretyczna szkolenia (130 godzin)
Część praktyczna szkolenia (10 godzin) w tym 2 godziny na specjalnym
symulatorze do jazdy w warunkach specjalnych
Bogaty pakiet materiałów szkoleniowych, które kursant otrzymuje na własność.
Nauka na pojazdach spełniających wszystkie warunki zgodnie z ustawą posiadających odłaczne stystemy ESP, ABS i ASR.
Doskonała kadra dydaktyczna.

Kwalifikacja wstępna D

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej dla prawa jazdy kategorii D:

Kierowcy, którzy prawo jazdy kategorii D uzyskali po dniu 10 września 2008r. i nie ukończyli 23 lat, muszą wziąć udział w szkoleniu w ramach kwalifikacji wstępnej. Obejmuje ono 280 godzin zajęć, kończy się egzaminem państwowym przeprowadzanym w naszej siedzibie.

Celem szkolenia jest przekazanie wiadomości, umiejętności a także nauczenie zachowań umożliwiających bezpieczne kierowanie pojazdem kategorii D oraz przygotowanie do zdania egzaminu państwowego, uprawniającego do uzyskania Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej.

Kurs kwalifikacyjny składa się z:
1) w części podstawowej 195 godzin zajęć teoretycznych;
2) w części specjalistycznej:
a) 65 godzin zajęć teoretycznych,
b) 16 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym oraz
c) 4 godziny zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych.

W cenie kursu zawiera się:
Część teoretyczna szkolenia (260 godzin)
Część praktyczna szkolenia (20 godzin) w tym 4 godziny na specjalnym
symulatorze do jazdy w warunkach specjalnych

Nauka na pojazdach spełniających wszystkie warunki zgodnie z ustawą posiadających odłaczne stystemy ESP, ABS i ASR.

Bogaty pakiet materiałów szkoleniowych, które kursant otrzymuje na własność
Egzamin państwowy przeprowadzany w siedzibie

Kwalifikacja wstępna przyśpieszona D

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla prawa jazdy kategorii D:

Kierowcy, którzy prawo jazdy kategorii D uzyskali po dniu 10 września 2008r. muszą wziąć udział w szkoleniu w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej. Kwalifikację wstępna przyspieszoną mogą odbyć kierowcy, którzy ukończyli 23 lata. Obejmuje ono 140 godzin zajęć, i kończy się egzaminem państwowym przeprowadzanym w siedzibie CSK.

Celem szkolenia jest przekazanie wiadomości, umiejętności a także nauczenie zachowań umożliwiających bezpieczne kierowanie pojazdem kategorii D oraz przygotowanie do zdania egzaminu państwowego, uprawniającego do uzyskania Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej.

Kurs kwalifikacyjny składa się z:
1) w części podstawowej 97 godzin zajęć teoretycznych;
2) w części specjalistycznej:
a) 33 godzin zajęć teoretycznych,
b) 8 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym oraz
c) 2 godziny zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych.

W cenie kursu zawiera się:
Część teoretyczna szkolenia (140 godzin)
Część praktyczna szkolenia (10 godzin) w tym 2 godziny na specjalnym symulatorze do jazdy w warunkach specjalnych

Nauka na pojazdach spełniających wszystkie warunki zgodnie z ustawą posiadających odłaczne stystemy ESP, ABS i ASR.
Bogaty pakiet materiałów szkoleniowych, które kursant otrzymuje na własność.
Egzamin państwowy przeprowadzany w naszej siedzibie

Kwalifikacja Wstępna Uzupełniająca

Kwalifikacja Wstępna Uzupełniająca dla prawa jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E

Kierowca, który uzyskał Kwalifikację Wstępną w ramach Kwalifikacji Wstępnej dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E i zamierza wykonywać przwozy innymi pojazdami, niż te dla których wymagane jest prawo jazdy odpowiadające zakresowi uzyskanej Kwalifikacji Wstępnej, zobowiązany jest odbyć kurs kwalifikacyjny w ramach Kwalifikacji Wstępnej Uzupełniającej dla kat. prawa jazdy kat. C, C+E,C1, C1+E.

Szkolenie obejmuje:

65 godz. zajęć teoretycznych
5 godz. zajęć w ruchu drogowym


Kwalifikacja Wstępna Uzupełniająca dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E

kierowca, który uzyskał Kwalifikacje Wstępną w ramach Kwalifikacji Wstępnej bloku programowego dla prawa jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E i zamiezra wykonywać przewozy innymi pojadami, niż te dla których wymagane jest prawo jazdy odpowiadajace uzyskanej Kwalifikacji Wstępnej, zobowiązany jest odbyć kurs kwalifikacyjny w ramach Kwalifikacji Wstępnej Uzupełniające dla kat. D

Szkolenie obejmuje:

65 godz. zajęć teoretycznych
5 godz. zajęć w ruchu drogowym


Kwalifikacja Wstępna Uzupełniająca Przyspieszona


Kwalifikacja Wstępna Uzupełniająca Przyspieszona dla prawa jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E

Kierowca, który uzyskał Kwalifikację Wstępną bądź Kwalifikację Wstępną Przyspieszoną dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E i zamierza wykonywać przewozy innymi pojazdami, niż te dla których wymagane jest prawo jazdy odpowiadające zakresowi uzyskanej Kwalifikacji, zobowiązany jest odbyć kurs kwalifikacyjny w ramach Kwalifikacji Uzupełniającej, bądź Kwalifikacji Uzupełniającej Przyśpieszonej dla kat. prawa jazdy kat. C, C+E, C1,C1+E.

Szkolenie obejmuje:

32,5 godz. zajęć teoretycznych
2,5 godz. zajęć praktycznych w ruchu drogowym

Kwalifikacja Wstępna Uzupełniająca Przyspieszona dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1+E

Kierowca, który uzyskał Kwalifikację Wstępną bądź Kwalifikację Wstępną Przyspieszoną dla prawa jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E i zamierza wykonywać przewozy innymi pojazdami, niż te dla których wymagane jest prawo jazdy odpowiadające uzyskanej Kwalifikacji Wstępnej, zobowiązany jest odbyć kurs kwalifikacyjny w ramach Kwalifikacji Wstępnej Uzupełniającej bądź Kwalifikacji Wstępnej Uzupełniającej Przyspieszonej dla kat. prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E.

Szkolenie obejmuje:

32,5 godz. zajęć teoretycznych
2,5 godz. zajęć praktycznych w ruchu drogowym

Zapraszamy na szkolenia zawodowe w Centrum Szkolenia Kierowców ALFA - 2011r.

Prowadzimy Kwalifikacje wstepna Kwalifikacje wstepne przyspieszone i kwalifikacje wstepne przyspieszone uzupelniajace a takze szkolenia okresowe